על הפרוייקט

שני איבגי | תואר שני בתקשורת חזותית | בצלאל

’תנואות’‭ ‬הוא‭ ‬פרויקט‭ ‬טיפוגרפי‭ ‬ניסיוני, ‬החוקר‭ ‬את‭ ‬תולדותיו‭ ‬וסגנונותיו‭ ‬של‭ ‬כתב‭ ‬היד‭ ‬העברי, בתוך‭ ‬סביבה‭ ‬טכנולוגית‭ ‬עכשווית. המדיום‭ ‬הוא‭ ‬גופן‭ ‬וריאבלי, ‬המוצג‭ ‬דרך‭ ‬ממשק‭ ‬דיגיטלי‭ ‬אינטרקטיבי‭.‬

אנו‭ ‬חיים‭ ‬בשלב‭ ‬מעבר,‭ ‬בתקופה‭ ‬שבה‭ ‬הולך‭ ‬ונעלם‭ ‬כתב‭ ‬היד, לטובת‭ ‬תקשורת‭ ‬ואינטימיות‭ ‬דיגיטלית.
‬עבורי‭ ,‬זהו‭ ‬המקום‭ ‬והזמן‭ ‬להנציח‭ ‬את‭ ‬מורשת‭ ‬הצורניות‭ ‬מן‭ ‬העבר, ולברר‭ ‬כיצד‭ ‬היא‭ ‬עוברת‭ ‬טרנספורמציה‭ ‬או‭ ‬אדפטציה‭ ‬להווה‭.‬

סקיצות‭ ‬בעפרון‭ ‬מתוך‭ ‬תהליך‭ ‬העבודה

מחקר היסטורי

האותיות‭ ‬העבריות‭ ‬המרובעות‭ ‬שאנו‭ ‬קוראים‭ ‬וכותבים‭ ‬היום‭ ‬הן‭ ‬למעשה‭ ‬התגלגלותה‭ ‬של‭ ‬כתיבה‭ ‬רהוטה‭.

מתוך תהליך המחקר על הפונט: ״כתב אמנותי עברי״, רוטשילד ליפמן, 1955.

הכתב‭ ‬הקאפיטלי‭ ‬של‭ ‬הרומאים‭ ,‬הוא‭ ‬הכתב‭ ‬המחושב‭ ‬של‭ ‬עובדי‭ ‬אבן‭ ‬מומחים, ‬שהביאו‭ ‬לתמצות‭ ‬הסימן‭ ‬בשל‭ ‬העבודה‭ ‬המדויקת‭ ‬והקשה‭ ‬של‭ ‬האיזמל‭ ‬והפטיש, ‬והחישובים‭ ‬הזעירים‭ ‬של‭ ‬הסתת, ‬בעוד‭ ‬שהאותיות‭ ‬העבריות‭ ‬שאנו‭ ‬מכירים‭ ‬היום, ‬הן‭ ‬לא‭ ‬תמצות -‬ אלא‭ ‬הרחבתו‭ ‬של‭ ‬אותו‭ ‬סימן‭ ‬היסטורי‭ ‬לכדי‭ ‬קווי‭ ‬עזר‭ ‬ששימשו‭ ‬את‭ ‬הכתיבה‭ ‬הרהוטה‭ ‬של‭ ‬סופרים‭ ‬מהירים‭ ‬בדיו‭ ‬על‭ ‬גבי‭ ‬חרס‭ ‬או‭ ‬קלף‭.‬

(משה שפיצר, 1989)

הכתב הפרוטו-כנעני שצמח בכנען, הוא אבי הכתבים האלפביתים שאנו מכירים כיום. ממנו התפתחו בין השאר גם הכתב הלטיני, וגם הכתב העברי המרובע. צורתו של הכתב העברי הותאמה לכתיבה מהירה, כך שנוצרה מעין ׳רגל׳ לכיוון שמאל - כיוון הכתיבה - שעם הזמן הפכה לסממן העיקרי של האות.

כתב‭ ‬ספרדי‭ ‬וכתב‭ ‬אשכנזי‭ ‬היו‭ ‬מבין‭ ‬הסגנונות‭ ‬הייחודיים‭ ‬של‭ ‬הכתב‭ ‬העברי‭ ‬אשר‭ ‬התפתחו‭ ‬בארצות‭ ‬הגולה‭.‬

כל‭ ‬סגנון‭ ‬שכזה‭ ‬התפלג‭ ‬לשלושה‭ ‬זרמים‭ ‬עיקריים‭:‬

כתב‭ ‬ספר‭ - ‬
כתב‭ ‬יד‭ ‬מפואר, ‬קפדני, ‬ומדויק, ‬ששימש‭ ‬בעיקרו‭ ‬לכתיבת‭ ‬דברי‭ ‬קודש‭ ‬והוא הבסיס‭ ‬לאותיות‭ ‬ה’דפוס’‭ ‬של‭ ‬ימינו‭.‬

כתב‭ ‬רבני‭ -
‬כתב‭ ‬ביניים, ‬עגול‭ ‬יותר, ‬מה‭ ‬שנקרא‭ ‬חצי‭ ‬רהוט, ‬ששימש‭ ‬לפרשנות‭ ‬של‭ ‬דברי‭ ‬קודש‭ ‬ועמד‭ ‬לצידן.

כתב‭ ‬רהוט‭ - ‬
כתב‭ ‬יומיומי‭ ‬חופשי‭ ‬וזורם, ‬ששימש‭ ‬לפיוטים, ‬כתבים‭ ‬אישיים‭ ‬וכדומה, ‬והוא‭ ‬מזכיר‭ ‬בסגנונות‭ ‬מסוימים‭ ‬את‭ ‬מה‭ ‬שאנו‭ ‬מכנים ’כתב היד’ היום.‬

’כתב‭ ‬היד’‭ ‬העברי‭ ‬של‭ ‬ימינו, ‬מתבסס‭ ‬על‭ ‬צורת‭ ‬הכתיבה‭ ‬הרהוטה‭ ‬האשכנזית. ‬

מאותה‭ ‬עת‭ ‬ואילך, ‬הלכו‭ ‬והתרחקו‭ ‬זה‭ ‬מזה‭ ‬צורותיו‭ ‬של‭ ‬הכתב‭ ‬הייצוגי‭ ‬(’דפוס’)‬‭ ‬מצורתן‭ ‬של‭ ‬האותיות‭ ‬הרהוטות (‬’כתב‭ ‬יד’).

התפתחות‭ ‬הכתב‭ ‬המרובע‭ ‬בדפוס, ‬לעומת‭ ‬התפתחות‭ ‬טיפוסי‭ ‬אות‭ ‬רהוטה‭ ‬בדפוס

”כאן‭ ‬נתנקם‭ ‬אותו‭ ‬פילוג‭ ‬בין‭ ‬הכתב‭ ‬הריפריזנטאטיבי‭ ‬ובין‭ ‬הכתב‭ ‬הרהוט‭ ‬‭)‬של‭ ‬האות‭ ‬העברית‭ (‬‭...‬לא‭ ‬נעשה‭ ‬מעולם‭ ‬אותו‭ ‬נסיון, ‬שהצליח‭ ‬כל‭ ‬כך‭ ‬בתקופה‭ ‬הקארולינגית‭ ‬בעיצוב‭ ‬דמותה‭ ‬של‭ ‬האות‭ ‬הרומאית:‬‭ ‬לאחות‭ ‬צורות‭ ‬כתב‭ ‬ריפריזנטאטיבי (‬קאפיטלי)‬‭ ‬עם‭ ‬הכתב‭ ‬הרהוט, ‬והתאמת‭ ‬אפיים‭ ‬של‭ ‬השניים”‭.‬

ד״ר שפיצר משה, ״על האותיות שלנו״, 1948

הטכנולוגיה‭ ‬החדשה‭ ‬של‭ ‬גוטנברג, ‬לא‭ ‬רק‭ ‬שהסדירה‭ ‬את‭ ‬צורתן‭ ‬של‭ ‬האותיות‭ ‬הידניות‭ ‬למערכת‭ ‬מתכתית‭ ‬מובנית‭ ‬ואחידה, ‬אלא‭ ‬גם‭ ‬הובילה‭ ‬להפצה‭ ‬המונית‭ ‬של‭ ‬ידע‭ ‬ולמהפכה‭ ‬חברתית‭ ‬של‭ ‬ממש.

בנוף‭ ‬הישראלי, ‬נמצא‭ ‬כי‭ ‬מרבית‭ ‬גופני‭ ‬’כתב‭ ‬היד’ ‬מחקים‭ ‬את‭ ‬הכתיבה‭ ‬הרהוטה‭ ‬המהירה, ‬תוך‭ ‬כדי‭ ‬שהם‭ ‬מאופיינים‭ ‬במישמוע‭ ‬טכנולוגי‭ ‬ואחדות‭ ‬סדרתית‭.‬

איסוף‭ ‬והתבוננות‭ ‬בגופני‭ ‬’כתב‭ ‬יד’ ‬ישראלי‭ ‬לאורך‭ ‬השנים, ‬הצביעו‭ ‬על‭ ‬מאפיינים‭ ‬עיצוביים‭ ‬משותפים:‭ ‬סגנון‭ ‬חופשי‭ ‬יותר‭ ,‬נטוי, ‬קונטרסטי, ‬מתיילד‭ - ‬מה‭ ‬שמזכיר‭ ‬למעשה‭ ‬את‭ ‬הסקריפט‭ ‬הלטיני. ‬הגופנים‭ ‬מנסים‭ ‬כביכול‭ ‬להתחקות‭ ‬אחר‭ ‬צורת‭ ‬הכתיבה‭ ‬הידנית‭ ‬הזורמת, ‬אך‭ ‬בו‭ ‬בעת‭ ‬גם‭ ‬כובלים‭ ‬את‭ ‬עצמם‭ ‬בתוך‭ ‬גבולותיה‭ ‬המצומצמים‭ ‬של‭ ‬הטכנולוגיה. ‬

”כתב‭ ‬’קורסיבה‮’‭ ‬שבעצם‭ ‬אינו‭ ‬כתב‭ ‬רהיט‭ ‬במובנו‭ ‬האירופי, ‬הואיל‭ ‬ואין‭ ‬בו‭ ‬חיבור‭ ‬אותיות, ‬יש‭ ‬להשתמש‭ ‬בו‭ ‬במידה, ‬להשגת‭ ‬אפקט‭ ‬מיוחד‭ ‬בלבד”. ‬

רוטשילד וליפמן, ״כתב אמנותי עברי״, 1955

ואמנם, ‬ככל‭ ‬הנוגע‭ ‬לכתב‭ ‬היד‭ ‬בדפוס, ‬
השימוש‭ ‬בו‭ ‬הוא‭ ‬מאוד‭ ‬מצומצם. ‬

טיפוגרפיית‭ ‬הראווה‭ ‬של‭ ‬העידן‭ ‬הפוסטמודרני‭ ‬בהיותה‭ ‬מכוונת‭ ‬לצוד‭ ‬את‭ ‬העין, ‬אינה‭ ‬מתחשבת‭ ‬עוד‭ ‬בהיבטים‭ ‬של‭ ‬קריאות, ‬אלא‭ ‬מדגישה‭ ‬את‭ ‬הבולטות‭ ‬והניראות‭ ‬החזותית‭.‬ על‭ ‬כן‭ ‬היא‭ ‬מאפשרת‭ ‬לשחרר‭ ‬את‭ ‬חופש‭ ‬העיצוב‭ ‬לידי‭ ‬המשתמש. ‬

גופן‭ ‬‘ווינד‘, ‬עיצוב:‬‭ ‬האנסי‭ ‬ואן‭ ‬הלם, ‬בשיתוף‭ ‬עם‭ ‬פיטר‭ ‬ביליאק‭
גופן‭ ‬‘פיט‭ ‬עברית‘, ‬עיצוב:‬‭ ‬דייויד‭ ‬ג‘ונתן‭ ‬רוס, ‬גרסה‭ ‬עברית‭ - ‬עודד‭ ‬עזר

עלייתה‭ ‬של‭ ‬תרבות‭ ‬דיגיטלית, ‬העלתה‭ ‬את‭ ‬הדרישה‭ ‬לגופנים‭ ‬המותאמים‭ ‬לקריאה‭ ‬דרך‭ ‬מסך. ‬המעבר‭ ‬למסך, ‬הצפת‭ ‬המידע‭ ‬וזמינותו‭ ‬ואורח‭ ‬החיים‭ ‬העמוס, ‬גורמים‭ ‬לנו‭ ‬לדלג‭ ‬מקטע‭ ‬כזה‭ ‬או‭ ‬אחר - ‬אנחנו‭ ‬לא‭ ‬קוראים‭ ‬היום‭ ‬כפי‭ ‬שקראנו‭ ‬פעם, ‬ולא‭ ‬באותה‭ ‬כמות. ‬העושר‭ ‬החזותי‭ ‬והצורך‭ ‬בגיוון‭ ‬ויזואלי, ‬וזמינותה‭ ‬וקלותה‭ ‬של‭ ‬הטכנולוגיה‭ ‬הובילו‭ ‬להפיכתו‭ ‬של‭ ‬הגופן‭ ‬למוצר‭ ‬למוצר‭ ‬צריכה‭ ‬של‭ ‬ממש‭.

על גופנים וריאביליים
‍‍
לפני‭ ‬כשלוש‭ ‬שנים‭ ‬השיקו‭ ‬גוגל, ‬אפל, ‬מיקרוסופט‭ ‬ואדובי‭ ‬סוג‭ ‬חדש‭ ‬של‭ ‬גופן:‬‭ ‬גופן‭ ‬וריאבילי‭ - ‬גמיש. ‬קובץ‭ ‬בודד‭ ‬המכיל‭ ‬צירי‭ ‬תנועה‭ ‬והשתנות‭ ‬של‭ ‬אותיות, ‬בקוד. ‬גופן‭ ‬זה‭ ‬מסוגל‭ ‬להכיל‭ ‬למעשה‭ ‬כמות‭ ‬בלתי‭ ‬מוגבלת‭ ‬של‭ ‬משקלים, ‬כתלות‭ ‬בציר‭ ‬החזותי‭ ‬אותו‭ ‬קובע‭ ‬המעצב ‬(‬רוחב‭ ‬אות, ‬סריף, ‬נטייה‭ ‬וכד’). ‬מטרתו‭ ‬היא‭ ‬קודם‭ ‬כל‭ ‬להקל‭ ‬במשקל‭ ‬הטעינה‭ ‬של‭ ‬האתר, ‬ולאפשר‭ ‬טיפוגרפיה‭ ‬רספונסיבית‭ ‬המתאימה‭ ‬את‭ ‬עצמה‭ ‬ומשתנה‭ ‬בזמן‭ ‬אמת. ‬במקביל‭ ‬ליתרונות‭ ‬הטכנולוגיים, ‬נוצר‭ ‬כלי‭ ‬עיצובי‭ ‬חזק:‬‭ ‬אפשרות‭ ‬לייצר‭ ‬מערכת‭ ‬מורכבת‭ ‬יותר‭ ‬של‭ ‬אותיות‭ ‬המוגדרת‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬גבולות‭ ‬גזרה, ‬הרחבת‭ ‬טווח‭ ‬התנועה‭ ‬וחופש‭ ‬הבחירה‭ ‬של‭ ‬המשתמש, ‬וכניסה‭ ‬של‭ ‬מימדים‭ ‬חדשים‭ ‬של‭ ‬תנועה, ‬אינטראקטיביות‭ ‬ומשחקיות. ‬

דפוס‭ ‬לעומת‭ ‬כתב‭ ‬יד

היום‭ ,‬אנו‭ ‬מבחינים‭ ‬בין‭ ‬שתי‭ ‬צורות‭ ‬עיקריות‭ ‬של‭ ‬אותיות‭ ‬עבריות: בשפה‭ ‬היומיומית‭ ‬הן‭ ‬מכונות‭ ‬אותיות‭ ‬’דפוס’‭ ‬ואותיות‭ ‬’כתב‭ ‬יד’. ‬כל‭ ‬אחד‭ ‬מכינויים‭ ‬אלה‭ ‬מתייחס‭ ‬להיבט‭ ‬הטכנולוגי‭ ‬של‭ ‬הכתיבה‭.‬
אותיות‭ ‬ה’דפוס’‭ ‬כשמן‭ ‬כן‭ ‬הם‭ ,‬אותיות‭ ‬שמשתמשים‭ ‬בהן‭ ‬להדפסה‭ ‬במכונות‭ ‬דפוס‭ .‬צורתן‭ ‬יחסית‭ ‬מרובעת‭ ‬ונוקשה‭ ‬ולכן‭ ‬הן‭ ‬מכונות‭ ‬גם‭ ‬’כתב‭ ‬מרובע’‭.
אותיות‭ ‬’כתב‭ ‬יד’‭ ‬אלו‭ ‬אותיות‭ ‬שצורותיהן‭ ‬מתאימות‭ ‬לכתיבה‭ ‬מהירה‭ ‬בדיו‭ ‬על‭ ‬נייר‭,‬ והן‭ ‬עגולות‭ ‬יותר‭,‬ חופשיות‭ ‬וזורמות. ‬אותיות‭ ‬אלו‭ ‬מכונות‭ ‬גם‭ ‬’כתב‭ ‬רהוט’ ‬(‬שורש‭ ‬ר‭-‬ה‭-‬ט‭ ‬שפירושו‭ ‬גם‭ ‬ר‭-‬ו‭-‬ץ‭(‬ על‭ ‬שום‭ ‬מהירות‭ ‬הכתיבה. ‬בלטינית‭ ‬הן‭ ‬מכונות‭ ‬’כתב‭ ‬קורסיבי’. ‬
אם‭ ‬נתייחס‭ ‬לצמד‭ ‬המילים‭ ‬האלה‭ ‬בראייה‭ ‬טכנולוגית‭ ‬היסטורית‭ ,‬נגלה‭ ‬שגם‭ ‬בתחילת‭ ‬דרכו, ‬היה‭ ‬הכתב‭ ‬העברי‭ ‬המרובע‭ ‬למעשה‭ ‬’כתב‭ ‬יד’. ‬

< מחקר‭ ‬ויזואלי:‭ ‬איסוף‭ ‬כתיבה‭ ‬ידנית‭ ‬ממבוגרים‭ ‬וילדים-
< אותיות‭ ‬כתב‭ ‬יד‭ ‬(רהוטות)‭ ‬ואותיות‭ ‬דפוס‭ ‬(חצי‭-‬רהוטות)

תובנה מרכזית

התפתחות‭ ‬הכתב,‭ ‬ובפרט‭ ‬כתב‭ ‬היד‭ ‬העברי,
‬הושפעה‭ ‬ועודנה‭ ‬מושפעת‭ ‬מתמהיל‭ ‬של‭ ‬שלושה‭ ‬גורמים‭ ‬
שונים‭ ‬ומשמעותיים‭ - ‬טכנולוגיה‭ ,‬תרבות, ‬חברה

מחקר תיאורטי

”‭‬מוצר‭ ‬הצריכה‭ ‬הוא‭ ‬תופעה‭ ‬תרבותית, ‬המורכבת‭ ‬מחפץ‭ ‬מעוצב‭ ‬שתהליכי‭ ‬ייצורו‭ ‬מעוגנים‭ ‬בחיקוי‭ ‬ומביאים‭ ‬אותו‭ ‬לידי‭ ‬פונקציונליות, ‬תואם‭ ‬למקור‭ ‬עלום‭ ‬או‭ ‬גלוי, ‬חדשנות‭ ‬בתהליכי‭ ‬ההמרה‭ ‬מהחפץ‭ ‬המקורי‭ ‬לחפץ‭ ‬המעוצב‭ ‬החדש, ‬וגיוון‭ ‬הנובע‭ ‬מחיקוי‭ ‬שיש‭ ‬בו‭ ‬‮’‭‬טעויות’‭ ‬ותנועה‭ ‬בין‭ ‬הזהה‭ ‬לדומה. ‬בחיקוי‭ ‬באופן‭ ‬פרדוקסלי‭ ‬מסתתרים‭ ‬חדשנות‭ ‬וגיוון, ‬משום‭ ‬שהחיקוי‭ ‬מדמה‭ ‬את‭ ‬המקור, ‬אבל‭ ‬באופן‭ ‬אחר‮‬”‭ ‬

אדם סמית׳ 1759

על‭ ‬פי‭ ‬ההגדרה‭ ‬של‭ ‬סמית, ‬כאשר‭ ‬אנו‭ ‬מדברים‭ ‬על‭ ‬גופנים‭ ‬כמוצר‭ ‬צריכה, ‬ובפרט‭ ‬על‭ ‬גופנים‭ ‬טכנולוגיים‭ ‬עכשווים, ‬החיקוי‭ ‬מתייחס‭ ‬לצורתן‭ ‬המוכרת‭ ‬והמסורתית‭ ‬של‭ ‬אותיות‭ ‬הא’‭‬‭-‬ב’‭‬‭ ‬השונות,‭ ‬שמקבלת‭ ‬איפיון‭ ‬מחודש ‬על‭ ‬ידי‭ ‬גיוון, ‬שימוש‭ ‬בטכנולוגיה‭ ‬וטרנדים‭ ‬חזותיים‭.‬

”בהיותה‭ ‬ה’מראה’‭ ‬הבלתי‭ ‬נמנע‭ ‬של‭ ‬האובייקטים‭ ‬המיוצרים‭ ‬עכשיו, ‬המצג‭ ‬הכללי‭ ‬של‭ ‬ההגיון‭ ‬שבבסיס‭ ‬השיטה, ‬ומגזר‭ ‬כלכלי‭ ‬מתקדם‭ ‬המעצב‭ ‬באורח‭ ‬ישיר‭ ‬ריבוי‭ ‬גדל‭ ‬והולך‭ ‬של‭ ‬דימויים‭ ‬אובייקטים - ‬הראווה‭ ‬היא‭ ‬הייצור‭ ‬העיקרי‭ ‬של‭ ‬החברה‭ ‬העכשווית”

גי דבור, ״חברת הראווה״ֿ, (1967) 2001, #15.

מרחב‭ ‬הייצוג‭ ‬החזותי‭ ‬בתרבות‭ ‬הקפיטליסטית‭ ‬עמוסת‭ ‬הגירויים‭ ‬שבה‭ ‬אנו‭ ‬חיים‭ ‬היום, ‬הפך‭ ‬זה‭ ‬מכבר‭ ‬לשדה‭ ‬קרב. ‬כטיפת‭ ‬מים‭ ‬באוקיינוס‭ ‬של‭ ‬דימויים, ‬מה‭ ‬שאיננו‭ ‬נראה‭ ‬או‭ ‬איננו‭ ‬בולט‭ ‬מספיק, ‬חדל‭ ‬להתקיים‭ ‬ונמחק‭ ‬בהדרגתיות‭ ‬מהזירה‭ ‬הכלכלית‭ ‬או‭ ‬התרבותית‭ ‬שאליה‭ ‬הוא‭ ‬משתייך.‬‭ ‬

”הקליגרף‭ ‬המיומן‭ ‬בסין‭ ‬העתיקה‭ ‬פיתח‭ ‬את‭ ‬סגנון‭ ‬היד‭ ‬האופייני‭ ‬לו‭ ‬באמצעות‭ ‬שקיפותו‭ ‬של‭ ‬המכחול‭ ‬שבו‭ ‬כתב‭ ,‬וככל‭ ‬שהיה‭ ‬המכחול‭ ‬מוצלח‭ ‬יותר‭,‬ כן‭ ‬עלתה‭ ‬כתיבתו‭ ‬יפה”‭ ‬

דון איידי, ״פוסטפנומנולוגיה וטכנומדע״, 2016: 91,92.

מאז‭ ‬המכחול‭ ‬הלכה‭ ‬והתפתחה‭ ‬הטכנולוגיה: ‬דיו‭ ‬לכתיבה‭ ‬על‭ ‬פפירוס‭ ‬או‭ ‬קלף, ‬עט‭ ‬לכתיבה‭ ‬על‭ ‬נייר, ‬אותיות‭ ‬מודפסות‭ ‬ואותיות‭ ‬דיגיטליות. ‬כל‭ ‬טכנולוגיה‭ ‬כזו, השפיעה‭ ‬על‭ ‬עיצוב‭ ‬צורתן‭ ‬של‭ ‬האותיות‭ ‬השונות‭ ‬באלפבית, הובילה‭ ‬להפצה‭ ‬של‭ ‬ידע, ‬ויותר‭ ‬מכך, ‬אף ‬לשינויים‭ ‬חברתיים‭ ‬ותרבותיים‭ ‬של‭ ‬ממש. ‬או‭ ‬כפי‭ ‬שטוענת‭ ‬תאוריית‭ ‬המדיום‭ ‬המודרנית‭ ‬והדטרמניסטית‭ ‬של‭ ‬מרשל‭ ‬מקלוהן: ‬כל‭ ‬חברה‭ ‬מודרנית‭ ‬ומתקדמת‭ ‬מעוצבת‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬טכנולוגיות‭ ‬התקשורת‭ ‬הזמינות‭ ‬לה, ‬אשר‭ ‬בהמשך‭ ‬הופכות‭ ‬להיות‭ ‬הרחבות‭ ‬של‭ ‬החושים‭ ‬האנושיים‭ ‬שלנו. ‬אם‭ ‬כן, ‬מה‭ ‬שחשוב‭ ‬הוא‭ ‬לא‭ ‬התוכן‭ ‬העובר‭ ‬בטכנולוגיות‭ ‬התקשורת‭ ‬הללו, ‬אלא‭ ‬הטכנולוגיות‭ ‬עצמן- ‬המדיום‭ ‬הוא‭ ‬המסר.

הפרויקט‭ ‬נוצר‭ ‬במסגרת‭ ‬הפרויקט‭ ‬המרכזי‭ ‬של‭ ‬התואר‭ ‬השני‭ ‬במחלקה‭ ‬לתקשורת‭ ‬חזותית‭ - ‬בצלאל‭ ‬אקדמיה‭ ‬לאמנות‭ ‬ולעיצוב‭ ‬ירושלים, ‬ובהנחייתם‭ ‬של‭ ‬ינק‭ ‬יונטף, ‬וטל‭ ‬פרנקל‭ ‬אלרואי‭.‬
תודה‭ ‬למנחים‭ ‬שלי:‭ ‬לינק‭ ‬על‭ ‬יכולת‭ ‬ההבנה‭ ‬המופלאה, ‬מבלי‭ ‬שאצטרך‭ ‬לומר‭ ‬הרבה, ‬ולטל‭ ‬על‭ ‬ההכלה, ‬השיחות, ‬ההתעמקות‭ ‬וכמובן‭ ‬על‭ ‬שם‭ ‬הפרויקט. ‬
תודה‭ ‬לדניאל‭ ‬גרומר‭ ‬על‭ ‬הייעוץ‭ ‬הטכני, ‬לגאיה‭ ‬גונן‭ ‬ואדיר‭ ‬סלוצקי‭ ‬על‭ ‬התכנות‭ ‬ועל‭ ‬הסבלנות, ‬ולאלכס‭ ‬בלינקי‭ ‬על‭ ‬אנימציה‭ ‬ללוגו. ‬תודה‭ ‬מיוחדת‭ ‬למשפחה‭ ‬שלי, ‬שתמכה‭ ‬ועודדה‭ ‬מאחורי‭ ‬הקלעים‭.‬

שני‭ ‬איבגי (ברבר) | 052.3453180 | ‭ barbershani@gmail.com

א
תנואות